Армейски спортен клуб „Джудо и джу джуцу“

Армейски спортен клуб „Джудо и джу джуцу“

Седалище: Сливен
Адрес: Спортна зала "Младост"