Сдружение спортен клуб „Бъдин-джудо-2016“

Сдружение спортен клуб „Бъдин-джудо-2016“

Седалище: Видин
Address: зала „Фестивална“, ул. "Пазарска“ № 6 (зала "Фестивална")