ДЛП, момчета и момичета, юноши и девойки, младша възраст, Димитровград 2023

Place:
Димитровград
Dates:
2023
Age:
момчета и момичета

При момчетата и момичетата стартираха 408 състезатели от 50 клуба
При юношите и девойките, младша възраст - 360 състезатели от 48 клуба.

Бюлетин, момичета и момчета

Бюлетин, юноши и девойки младша възраст
 

Момичета Момчета Юноши Девойки
28 кг 26 кг 34 кг 36 кг
32 кг 30 кг 38 кг 40 кг
36 кг 34 кг 42 кг 44 кг
40 кг 38 кг 46 кг 48 кг
44 кг 42 кг 50 кг 52 кг
48 кг 46 кг 55 кг 57 кг
52 кг 50 кг 60 кг 63 кг
57 кг 55 кг 66 кг +63 кг
+57 кг 60 кг 73 кг  
  +60 кг +73 кг