ДОП, юноши старша възраст и младежи, Пазарджик 2022

Place:
Пазарджик
Dates:
2022
Age:
юноши и девойки, старша възраст

29-30 октомври

На първенството участие взеха 21 отбора при юношите, старша възраст и младежите.

Юноши, старша възраст

Младежи

Девойки,

Девойки, старша възраст

Участници:

Младежи

Юноши, старша възраст