Държавни първенства, 2021

                                                                            ДЪРЖАВНИ ЛИЧНИ ПЪРВЕНСТВА
 

Дата

Състезание

Място

Брой татамита

Толеранс

20 март

Дължавно лично първенство,
мъже и жени

Пазарджик,
з. "В. Левски"   

3

няма

3 април

Държавно лично първенство,
юноши и девойки ст. възраст

Пазарджик,
з "В. Левски"

3

няма

8 май

Държавно лично първенство, 
момчета и момичета

Перник,
з. "Б. Гюдеров"

3

няма

9 май

Дъжравно лично първенство,
младежи и девойки

Перник,
з. "Б. Гюдеров"

3

няма

5 юни

Държавно лично първенство
юноши и девойки мл. възраст

Панагюрище,
"Арена Асарел"

3

няма

6 юни

Държавно лично първенство,
мъже и жени до 23 г.

Панагюрище,
"Арена Асарел"

 

3

няма

      ДЪРЖАВНИ ОТБОРНИ ПЪРВЕНСТВА

2 октомври

Държавно отборно първенство,
момчета, момичета, юноши и девойки мл. възраст

Панагюрище
"Асарел Арена"

3

няма

3 октомври

Държавно отборно първенство,
мъже и жени

Панагюрище,
"Арена Асарел

3

няма

16 октомври

Държавно отборно първенство,
юноши ст. възраст и младежи

Панагюрище,
"Арена Асарел"

3

няма

17 октомври

Държавно отборно първенство,
девойки старша и девойки

Панагюрище,
"Арена Асарел"

3

няма