Днес честваме 113 години от Независимостта на България

22 септември 2021

На 22 септември 1908 г. във Велико Търново княз Фернинад I и правителството с манифест провъзгласяват Независимостта на България от Османската империя.
С този акт се българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски държави с Берлинския договор тридесет години по-рано. Княз Фердинанд приема титлата „цар на България“. Година по-късно Високата порта признава независимостта на България, след това същото правят и останалите държави.

Обявяването на Независимостта е най-високият връх в политическото самоосъзнаване и самоопределение на българската нация в годините след Освобождението. Издига се международният авторитет на страната ни и тя се превръща в равноправна на другите държави.

Честит празник!