СК джудо и самбо „Джудоспорт“

СК джудо и самбо „Джудоспорт“

Седалище: Свищов
Address: физкултурен салон на бившето СОУ „А.Константинов“