Открит турнир "Ботева слава", 2021

Place:
Козлодуй
Dates:
2021
Age:
юноши и девойки, младша възраст

30-31 октомври, 2021 Козлодуй
 

Момичета,10г. Момчета, 10 г. Девойки, 12 г. Юноши, 12 г. Девойки, 14 г. Юноши, 14 г.
W 25 кг M 26 кг W 36 кг M 30 кг W 44 кг M 45 кг
W 28 кг M 30 кг W 40 кг M 34 кг W 48 кг M 50 кг
W 32 кг M 34 кг W 44 кг M 38 кг W 52кг M 55 кг
W 36 кг M 38 кг W 48 кг M 42 кг W 57 кг M 60 кг
W 44 кг M 42 кг W 52 кг M 46 кг W 63 кг M 66 кг
W +44 кг M 46 кг W 57 кг M 50 кг W +63 кг M 73 кг
  M +46 кг W +57 кг M 55 кг   M +73 кг
      M 60 кг    
      M +60 кг