Теглови категории

 

Възраст

Категории

Брой

Мъже

60, 66, 73, 81, 90, 100, над 100

7

Жени

48, 52, 57, 63, 70, 78, над 78

7

Мъже до 23 г.

60, 66, 73, 81, 90, 100, над 100

7

Жени до 23 г.

48, 52, 57, 63, 70, 78, над 78

7

Младежи

60, 66, 73, 81, 90, 100, над 100

7

Девойки

48, 52, 57, 63, 70, 78, над 78

7

Юноши, ст. възраст

50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, над 90 кг

8

Девойки, ст. възраст

44, 48, 52, 57, 63, 70, над 70 кг

7

Юноши, мл. възраст

34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, над 73 кг

10

Девойки, мл. възраст

32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, над 63 кг

9

Момчета

26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, над 60 кг

10

Момичета

28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, над 57 кг

9